B&S 17/2 TR-L

Mã sản phẩm: Đang cập nhật...
Thương hiệu: B&S

Mô tả

 • Flugelhorn B&S 17/2 TR-L, 3 cilinder, flugelhorn, Laquered
 • Specifications:
 • Bell Size: 151-160 mm
 • Playing Level: Professional
 • Finish: Lacquered
 • Bell Material: Yellow Brass
 • Includes Case or Bag: Yes
 • Includes Mouthpiece: Yes
 • Body Material: Yellow Brass
 • Trigger thirth valve: Yes
 • Trigger first valve: No
 • Number of valves: 3

 

Sản phẩm liên quan

 Adams CN1 Cornet Adams CN1 Cornet
 Adams CN2 Cornet Adams CN2 Cornet
 Adams Sonic Adams Sonic

Adams Sonic

LIÊN HỆ

 Adams TBA1 Alto Adams TBA1 Alto
 Adams TBA2 Alto Adams TBA2 Alto
 Adams TBB1 Bass Adams TBB1 Bass
 B&S 17/2 TR-L