Conn 20KW

Mã sản phẩm: Đang cập nhật...
Thương hiệu: Conn

Mô tả

  • Sousaphone Bb Conn 20KW, Metal, Laquered, 26" Bell, excl. Case
  • Specifications:
  • Finish: Lacquered
  • Weight: 12,7 KG

Sản phẩm liên quan

 Jupiter JSP 1000S  Jupiter JSP 1000S
 Jupiter JSP 1000SB  Jupiter JSP 1000SB
 Jupiter JSP 1100  Jupiter JSP 1100
 Jupiter JSP 1100S  Jupiter JSP 1100S
 Jupiter JSP 1110  Jupiter JSP 1110
 Jupiter JSP 1110S  Jupiter JSP 1110S
 Conn 20KW