Đàn Contrabass Knooren (Bao gồm Cover, Bow, Rosin, Dây đàn Pirastro, Hộp cứng gỗ)

Mã sản phẩm: 111022Brown
Thương hiệu: Knooren
Tình trạng: Còn hàng
164,962,000 VND

Mô tả

Size

3/4

Top

Laminated maple

Back

Laminated maple/Flat back

Sides

Laminated maple

Machines

Tirolian with wooden pegs/4 separate

Fingerboard

Black dyed pear

Tailpiece

Black dyed maple

Vanish

Brown spirit vanish on golden ground

Scale length

105 cm

Strings

Thomastic Dominant

Made in

Czech Republic

 Đàn Contrabass Knooren (Bao gồm Cover, Bow, Rosin, Dây đàn Pirastro, Hộp cứng gỗ)
 Đàn Contrabass Knooren (Bao gồm Cover, Bow, Rosin, Dây đàn Pirastro, Hộp cứng gỗ)
 Đàn Contrabass Knooren (Bao gồm Cover, Bow, Rosin, Dây đàn Pirastro, Hộp cứng gỗ)
 Đàn Contrabass Knooren (Bao gồm Cover, Bow, Rosin, Dây đàn Pirastro, Hộp cứng gỗ)
 Đàn Contrabass Knooren (Bao gồm Cover, Bow, Rosin, Dây đàn Pirastro, Hộp cứng gỗ)
 Đàn Contrabass Knooren (Bao gồm Cover, Bow, Rosin, Dây đàn Pirastro, Hộp cứng gỗ)
 Đàn Contrabass Knooren (Bao gồm Cover, Bow, Rosin, Dây đàn Pirastro, Hộp cứng gỗ)
 Đàn Contrabass Knooren (Bao gồm Cover, Bow, Rosin, Dây đàn Pirastro, Hộp cứng gỗ)
 Đàn Contrabass Knooren (Bao gồm Cover, Bow, Rosin, Dây đàn Pirastro, Hộp cứng gỗ)
 Đàn Contrabass Knooren (Bao gồm Cover, Bow, Rosin, Dây đàn Pirastro, Hộp cứng gỗ)