Powell Custom RBE, 14K

Mã sản phẩm: Đang cập nhật...
Thương hiệu: Powell Flutes

Mô tả

  • Flute Powell Custom RBE, 14K Headjoint and Body, Silver mechanism, open Keys, Split-E, soldered Tone Holes, B Foot
  • Specifications:
  • E-mechanism: Yes
  • Keys: Open Keys
  • Material: 14K headjoint and body
  • Tone Holes: Soldered
  • Type of Foot: B- foot

 

 Powell Custom RBE, 14K