Powell Handmade Grenadilla RBE, No Headjoint

Mã sản phẩm: Đang cập nhật...
Thương hiệu: Powell Flutes

Mô tả

  • Flute Powell Handmade, Grenadilla Wood, Silver mechanism, Split-E, B-foot Joint, No Headjoint
  • Specifications:
  • E-mechanism: Yes
  • Keys: Open Keys
  • Material: Grenadile, Silver mechanism
  • Type of Foot: B- foot
  • Playing Level: Professional

 

 Powell Handmade Grenadilla RBE, No Headjoint
 Powell Handmade Grenadilla RBE, No Headjoint
 Powell Handmade Grenadilla RBE, No Headjoint
 Powell Handmade Grenadilla RBE, No Headjoint
 Powell Handmade Grenadilla RBE, No Headjoint